Enllaços web sobre el SAGE comentats

De Sage

Dreceres ràpides: navegació, cerca
  • SAGE -Manuals i tutorials:
 [1] - Pàgina web de SAGE
 SAGE Tutorial - Manual per a principiants
 Planet Sage- Agregador de blogs sobre el paquet SAGE de Python.
 Numerical computation with SAGE -  Tutorial (reduït) que explica paquets como Weave,
 f2py i altres formes de fer servir rutines en C i Fortran des de python-SAGE.
 Matemáticas elementales con SAGE - Tutorial (en castellà) elemental, escrit per J.L. Tábara.
  • Cython:
 Curs de Cython de la Scipy Conference 2009 - Molt recomanable tot i ser tècnic.
  • Python - Manuals/Tutorials de caracter general:
 Think Pymthon: How to Think Like a Computer Scientist - Manual de programació en python. És molt detallat 
 i no és específic per a l'ús científic.
 Dive into Python- Llibre open source de programació avançada en python. Conté altres enllaços interessants.
 Non-programmer's tutorial to Python 2.0- Un altre manual de python. Com el seu nom assenyala, està bé per 
 aquells que no tinguin experiència de programació en un altre llenguatge.
 Non-programmer's tutorial to Python 3.0 - Un versió del manuel anterior adaptat a python 3.0.
 Python tutorial - El tutorial "oficial" de Guido van Rossum. Més dirigit a gent amb experiència de programació.
 Python Learning Foundation - Una pila de links sobre el fabulós món de python.
 Historia de python - Un blog on es tradueixen alguns articles de Guido van Rossum on s'explica l'evolució del
 llenguatge python des d'un punt de vista personal.
  • Python en el Càlcul Científic:
 LoktaVolterraTutorial - Tutorial par fer retrats de fase, isoclines, etc... en Python/Scipy/Pylab
 Planet Scipy - Agregador de blogs sobre el paquet Python Scipy/Numpy/Pylab de càlcul numèric.