Com mostrar una imatge feta usant Pylab/Scipy?

De Sage

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per tal de poder mostrar una imatge que ha estat creada fent servir Pylab, és dir, primer important el paquet

 sage: import pylab as p

Cal que fem servir .savefig(), tal i com mostra el següent exemple:

Exemple

 sage: t = range(0,100)
 sage: tt = [t[i]*t[i] for i in t]
 sage: p.close() # Tancar els dibuixos pendents
 sage: f = p.figure()
 sage: p.plot(t)
 sage: p.plot(tt, color='r')
 sage: f.savefig('dibuix.png')